SHOP

SALE PRODUCTS

T Shirt Product

‘OFEINA Perfect Anti-Aging Cream ครีมที่ใช้สารพิษแก่กว่า 13 ชนิด
มาไว้ในแกนเดียวริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยกระจกผิวกระจ่างใสร้านไม่ตึง
โดยเฉพาะวัย 40 ปีขึ้นไปที่ผิวหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากระดับที่เปลี่ยนไปดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษด้วย
OFEINA Perfect Anti-Aging Cream
เลขที่จดแจ้ง: 24-1-6300001098